Nikah İşlemleri

2 yıl önce

NİKAH İŞLEMLERİ

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri
· Evlenecek çiftlerin birinin belediyemiz sınırları içeresinde ikamet etmeleri halinde sağlık raporu almaları için kurumumuzca kişilere evrak verilecektir.

· Bu belge ile evlenecek çiftlerin sağlık kurumuna veya kuruluşlarından devlet hastaneleri veya aile hekimliğinden evlenmesinde sakınca yoktur raporu almaları zorunludur.

Evlenecek çiftlerin birlikte 5’er adet vesikalık fotoğraf ile birlikte müracaatı zorunludur.
Müracaat Saatleri: Hafta içi pazartesi, salı çarşamba, perşembe 08:30 – 11:30 ile 13:00-16:30 saatleri arasında, cuma günleri saat: 08:30-11:30 arasında yapılmaktadır.
Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak Evlendirme Memuru önünde imzalayacaktır.

İZİN BELGESİ İLE MÜRACAAT VE İZİN BELGESİ ALIMI

Fatsa Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeyen evlenecek çiftler bağlı bulundukları Evlendirme Memurluğuna başvurarak alacakları izin belgesi ile beraber 3’er adet fotoğraf getirmeleri gerekmektedir.
Fatsa’da ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Fatsa nikah dairesinden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.

REŞİT OLMAYANLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

18 Yaşını doldurmamış olan çiftler anne ve babanın izni ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.
17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. Belirtilen koşulların sağlanması halinde nikah akdi için gerekli diğer evraklarla beraber başvuruları alınacaktır.

BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR

Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve eski eşinin ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.
Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddeti (300 gün) süresinin kaldırması kararı alınmış olmalıdır.
İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu ilçe evlendirme memurluğuna müracaat edebilir
Yabancı uyruklu olanlar bekarlık belgesi (evlenme ehliyet belgesi) ile müracaat ederler
Yabancı uyruklu vatandaşlar İstanbul da bulunan konsolosluklarından alacakları bekarlık belgelerini İstanbul İlçe kaymakamlıklarında ( Hukuk İşleri Müdürlüğü)ne (Apostile )tasdik ettireceklerdir.
İstanbul da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşeri Daire Başkanlığı tarafından (Apostile)tasdik edilmesi gerekmektedir.
Yabancı uyruklu Bay ve Bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Büroları’ndan tercüme yaptırıp Noter’den onaylatmaları gereklidir.(Yasal oturum süresi bitmiş olan Yabancı uyruklu şahısların müracaatları kabul edilmez)
Yabancı uyruklu vatandaşların ibraz edecekleri bekarlık belgesi, doğum belgesi ve pasaport tercümesi gibi evraklardaki kişisel bilgilerin tümü (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı) harf harf aynı olmalı. Eğer bu bilgilerde harf veya karakter farklılığı var ise bunlar giderilmeden işlem tahsis edilmeyecektir.
Nikah akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikah esnasında yeminli tercüman bulundurulması zorunludur.
Müracaat İşlemleri Fatsa Belediyemiz Yazı işleri biriminde Yapılmaktadır.

Fatsa Belediyesi

Tel: (0452) 423 63 00 – 01 – 02

Fax: (0452) 423 63 09

Mustafa Kemal Paşa Mah. Ata Cad. No:3/5