Uygulama İmar Planı Değişikliği
28.07.2020

PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNİN

Mahallesi : M.K.Paşa Mahallesi- Konakbaşı Mahallesi

İmar Pafta No : F38-C-24-B-3-B, F39-D-21-C-1-A, F39-D-21-C-1-B, F39-D-21-C-1-D, F39-D-21-D-2-B

Fatsa Belediye Meclisimizin 31/01/2020 tarih ve 2020-1/2-6 sayılı kararı ile uygun görülen İlçemizin M.K.Paşa Mahallesinde İmar Planının F38-C-24-B-3-B pafta, 2 ada 5, 8, 9 ve 26 nolu parseller, Konakbaşı Mahallesi, F39-D-21-C-1-A, F39-D-21-C-1-B, F39-D-21-C-1-D, F39-D-21-D-2-B paftaları ile 1248 ada 1 nolu parsel, 1249 ada 1 nolu parsel, 1250 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1251 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan  UİP-5240,1663 Plan İşlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/06/2020 tarih ve 2020/122 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesine istinaden onanmıştır.

Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince 21/07/2020 tarihinde başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile Belediyemiz Hizmet Binası 3.kat koridoru ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince Belediyemiz internet sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ruhi ÖZBAY
Belediye Başkan Yardımcısı

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.