ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNDE BEYAN SÜRESİ 2 OCAK-28 ŞUBAT
12.01.2017

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene süresi ile ilgili açıklamada bulunarak, “Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene süresi 2 yıldır, esnaflarımızın damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayenelerini bir an önce yaptırmaları gerekmektedir” dedi.Ölçü ve tartı aletlerinin beyan verme süresi 2 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ölçü ve tartı aleti kullanan esnaflarımızın mağdur olmamaları için uyarılar yaptıklarını belirterek, “3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Belediye Merkezi Grup Ölçü ve Ayar Memurları ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damgası yapılmaktadır. Tartı aletlerinin muayene süresi 2 yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır, damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından, Şubat ayının sonuna kadar, tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayenelerini yaptırabilmesi için; tartı aletinin tipi, markası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı tartı aleti muayene başvuru formuyla belediyemiz grup merkezi ölçüler ve ayar memurluğuna müracaat edilmesi gerekmektedir” dedi. “DAMGA SÜRESİ DOLMUŞ ÖLÇÜ ALETİNİ KULLANAN KİŞİYE BİN 835 TL CEZA UYGULANIR” Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletlerini belirten Başkanımız Anlayan, “Bunlar masa terazileri, asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli teraziler ve elektronik tartı aletleridir. Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için tartı aleti kullanan esnaflarımız, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğunca ve muayene gününü belirleyen bir belge alması gerekir. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunludur. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15’nci maddesinin (c) bendi uyarınca 1.835,00 TL. (Bin sekiz yüz otuz beş Türk Lirası) idari para cezası uygulanır ve ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekir.” Yeni alacağınız tartı aletlerinde CE ve M işaretlerini taşıyıp taşımadığını ve Garanti Belgesinin olup-olmadığını kontrol ediniz. Kanun gereği istenilen periyodik muayene işlemleri yaptırmak için;Belediyemiz Grup Ölçü ve Ayar Memurluğuna 28.02.2017 tarihine kadar başvurunuz. Mağdur olmamak ve mağdur etmemek için kanunda öngörülen işlemleri zamanında yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.