ÖLÇÜ TARTI ALETLERİNDE BEYANNAME DÖNEMİ BAŞLADI 4 OCAK-29 ŞUBAT
19.01.2016

1. Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.

2. Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için;tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı dilekçeyle grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir.Muayene için müracaatta bulunanlara, müracaat edildiğini gösteren bir belge alınması gerekir. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları muayeneler için bir program düzenler ve muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.

3. Fatsa İlçemizde ticari faaliyette bulunan işletmeler, damga süresi dolmuş olan ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri için Beyannamelerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Şefliği, Ölçü ve Ayar Memurluğuna 04 OCAK 2016 – 29 ŞUBAT 2016 tarihleri arasında müracaat ederek verebilirler.

4.Beyanname verme süresinde beyanname vermeyen ve yıl içerisinde de ölçü ve tartı aletlerinin damga işlemlerini yaptırmayan mükellefler hakkında 3516 sayılı ölçüler ve ayar Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

MÜRACAAT ESNASINDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1.Müracaat Dilekçesi (Tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesi vb. bilgiler gerekli olup birimimizde matbu dilekçe formu mevcuttur.)

2. Not: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılıp damgalanan ve satışa sunulan ölçü ve tartı aletleri kullanabilir. İlk muayene ve damgası yapılmayan ölçü tartı aletlerini almak satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Memurluğuna müracaat edilmelidir. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi tartı aletini kullanana aittir. Müracaat için Fatsa Belediyemiz Santralinden (04524236300) Ölçü ve Ayar Memurluğuna (Dahili:168) ulaşabilirsiniz.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.