KAMU GÖREVLİLERİNİN ETİK DEĞERLERE GÖRE HAREKET ETMELERİ ÖNEMLİDİR
07.06.2022

Fatsa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitmenliği Arabulucu ve Avukat Muhammet Özkan’ın yerine getirdiği, “Kamuda Etik Kültürü” konulu eğitim semineri düzenlendi.
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda düzenlenen ve her düzeydeki kamu görevlilerinin katıldığı eğitim programında, “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında kanunun uygulanması, kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkeleri konularında eğitim verildi.

Avukat Muhammet Özkan eğitimde “Etik” konusunun kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü olduğunu belirterek, “Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hakim kılmaktır. Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler, iyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler, devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar, kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler, değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler, sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler, kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler. Kamuda etik değerlere bağlılık, halkın kamu kurumlarına karşı güven duymalarını ve bunu sürdürmelerini sağlayan bir işleve sahiptir. Dolayısıyla, kamu görevlilerinin etik değerlere bağlı olarak hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.” dedi.

“KAMU HİZMETİ BİR “EMANETTİR”

Etik ilkelerin kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde neyin iyi ve doğru olduğuna dair rehberlik ettiğini ifade eden Özkan, “Kamu görevlileri, karar verirken ya da bir eylemde bulunurken ikilemde kalabilmekte ve bazen karar vermekte zorluklar yaşayabilmektedir. Böyle durumlarda yetkilerin ve kaynakların adil, tarafsız, dürüst ve tutarlı bir biçimde nasıl kullanılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Kanunun ve yönetmeliğin amacı, kamu hizmetinde etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken izlemesi gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere göre hareket etmelerine yardımcı olmak ve toplumun kamu idaresine olan güvenini artırmaktır. Kamu hizmeti bir “emanet”tir. Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır. Bazı durumlarda, yasalar ve yönetmelikle yetersiz kalabilmektedir. Böylesi yasal boşlukların bulunduğu “gri alanlar”da, karşılaşılan ikilemlerin çözümünde kamu görevlilerine yardımcı olacak etik ilke ve standartlar, en az yasalar kadar önemlidir.” diye konuştu.
Eğitim seminerinin sonunda Fatsa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gülçin Zan Arabulucu ve Avukat Muhammet Özkan’a günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.