FATSA BELEDİYEMİZ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2016`DA 1812 YENİ YAPI, 945 ADET YAPI KULLANMA RUHSATI VERDİ.
24.01.2017

Fatsa Belediye Başkan Yardımcımız Reyhan Mollaoğlu Yapı
kontrol Müdürlüğü tarafından hızla gelişmekte olan Fatsa İlçemizde geçtiğimiz
2016 yılında 295 adet işyeri, 1517 adet mesken olmak üzere 1812 adet Yeni Yapı
Ruhsatı verildiğini, 101 adet işyeri ve 844 adet de mesken olmak üzere 945 Yapı
kullanma ruhsatı verildiğini söyledi.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yapılan uygulamalarda
18 inşaata yıkım kararı verildiğini ifade eden Başkan Mollaoğlu, “Durdurulan inşaat sayısı 16, ruhsata uygun
hale getirilen inşaat sayısı 4, yıkım kararı verilen inşaat sayısı 7, yıkılan
inşaat sayısı 1 olmuştur.” dedi.

Fatsa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Tutar’da 3194
Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ışığında yeni yapılacak olan
binalarda yeni yapı ruhsatının nasıl alınabilineceği konusunda açıklamalarda
bulunarak, yeni yapılmaya başlanan binaların ileriki yıllarda karşılaşılacak
problemleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak ruhsata bağlandığını belirtti.
Bir inşaata başlamadan önce mimar ve
mühendislerimizin hazırlanan imar durumu üzerinden çalışılarak mimari, statik,
mekanik, elektrik, jeoloji ve harita projelerini hazırlatılması gerektiğini
ifade eden Tutar, “Bu projelerin belediyeye sunulmadan önce 3194 Sayılı İmar
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanarak ilgili yapı denetim
şirketleri vasıtasıyla belediyemize sunulması gerekmektedir. Projeler Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 3194 sayılı İmar Kanunu Hükümleri
çerçevesinde incelenerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına,
kanal bağlantısı kontrolü ve onayı için OSKİ genel Müdürlüğü’ne onaylatılması
gerekir. Yeni yapı ruhsatı alan inşaat sahibi, inşaata 2 yıl içinde
başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmaz ise ruhsat geçersiz hale gelir. 2
yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen beş yıl içinde ruhsat yenilemesi
yapılmayan inşaatların ruhsatları hükümsüz olur.” diye konuştu.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.