Dolunay Mahallesi 2540 Ada 1 Parsel İmar Uygulaması
18.06.2021

İlçemiz Dolunay Mahallesinde tapunun 2540 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına ilişkin işlemlere başlanılması için Belediyemiz Encümeninin 07/04/2021 tarih ve 265 sayılı kararı alınmış ve akabinde kurumumuz personellerince hazırlanmış dosyanın kontrol işlemleri tamamlanarak parselasyon planı ve imar uygulamasının tescil edilmesine ilişkin Belediyemiz Encümeninin 14/04/2021 tarih ve 280 sayılı kararı alınmıştı.

Bahsedilen imar uygulaması dosyası, kontrol ve üst onay işlemleri yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiş olup Ordu Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/04/2021 tarih ve 2021/262 sayılı kararı ile işleme ilişkin evraklar onanmıştır.

Parselasyon planı ve imar uygulaması dosyasının bir kopyası ilgilileri ile konunun incelenmesine sunulmak üzere Müdürlüğümüz Harita biriminde bulunmaktadır. İmar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesi gereğince Belediyemiz 3.kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz resmi internet sitesi üzerinde 22/06/2021 tarihi itibariyle bir ay (30 gün) süreliğine askıya çıkarılacak olup bir aylık müddeti dolduğunda askı panosundan indirilerek tescil edilmek üzere Tapu-Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

İlan süresi içerisinde parselasyon planı ve imar uygulaması işlemi hakkında bilgi edinmek isteyen mal sahiplerinin TAPU ile varsa vekillerinin/varislerinin VEKALETNAME/VERASET İLAMI ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları hususu,

Bilgilerinize rica olunur

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.