BELEDİYEMİZDEN SOKAK HAVYANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
16.01.2019

“SOKAK HAYVANLARINI KANUN HÜKMÜNE GÖRE TOPLAYABİLİYORUZ”

Fatsa Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli ilçe sınırları içerisinde dolaşan sokak hayvanlarının belediyemiz tarafından toplanarak kısırlaştırılmak ve rehabilite edilmek üzere Ordu Büyük Şehir Belediyemiz Hayvan Barınağına götürüldüğünü, barınakta kısırlaştırıldıktan sonra küpelenen sokak hayvanlarının alındıkları ortama tekrar bırakıldıklarını söyledi.
Özellikle sosyal medya üzerinden sokak hayvanları konusunda ağır eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Ateşli, “24/06/2004 tarih ve 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında madde 7.de sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması sahiplendirilmesinin kayıt altına alınmasıyla sorumludur. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 20. Maddesinde ise, belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulduğu, belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurularak, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmalarının sağlandığı, eziyet edilmeden toplanılacak veya toplandırılacak sahipsiz hayvanların, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakım evlerinde kısırlaştırılıp ve aşılaştırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledileceği, toplama hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınması belirtilmektedir.” dedi.

“SAHİPLİ, SAHİPSİZ HİÇBİR HAYVAN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YABAN HAYATI YAŞAM ALANLARINA BIRAKILMAZ”
Kanuna göre gönüllü kuruluşların belediye ile iş birliği yaparak bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabildiğini ifade eden Fatsa Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli, sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarda yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır. Ayrıca 21. maddenin g bendinde ‘sahipli, sahipsiz hiçbir hayvanın belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. hükmü yer almaktadır.” diye konuştu.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.