ANTALYA ÜÇÜNCÜ ÇALIŞTAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
29.11.2016

Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan
yerel yönetimler reformları projesi kapsamında yer alan çalıştay toplantısına
katıldı.

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Düzenlenen
Yerel Yönetimler Reformları Projesi kapsamında Sakarya ve Ordu’da düzenlenen
çalıştayın üçüncü ve son ayağı Antalya’da yapıldı.

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Düzenlenen
Yerel Yönetimler Reformları Projesi kapsamında Antalya düzenlenen toplantıda
Mülki İdare-Belediye İlişkileri, Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe
Belediyeleri İlişkileri ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri konu başlıkları
masaya yatırıldı.

BAŞKANVEKİLLİĞİNİ DR. MUSTAFA ÇÖPOĞLU
YÜRÜTÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
ve YERELSEN Başkanvekili Dr. Mustafa Çöpoğlu başta olmak üzere, Antalya Valisi
Münir Karaloğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 3 büyükşehir belediyesi, 9 su
ve kanalizasyon idaresi, 4 ilçe belediyesi, 3 merkez idare temsilcileri ile 6
üniversiteden 10 akademisyenden oluşan çalıştaya 60 kişi katıldı.

Antalya çalıştayında yaptığı konuşmada,
düzenlenen çalıştay toplantılarının verimli geçtiğine vurgu yapan Dr. Mustafa
Çöpoğlu, Antalya’dan Sakarya ve Ordu’da da çok önemli konuların masaya
yatırıldığını, yapılan son çalıştayla birlikte toplantılardan elde edilen
sonuçların çözüm önerileriyle birlikte raporlanarak Ankara’daki uygulayıcılara
ve karar vericilere ulaştırılacağını söyledi.

DR. MUSTAFA ÇÖPOĞLU, “YEREL YÖNETİMLER
ARTIK DAHA DA GÜÇLÜ”

Son dönemde yerel yönetimlerin merkezi
hükümet tarafından daha da güçlendirildiğine dikkat çeken Dr. Mustafa Çöpoğlu,
“Merkezi hükümetin uhdesinde olan pek çok görev, artık yerel yönetimlere
devredildi. YERELSEN olarak, belediye yönetimleri adına işçi sendikaları
karşısında toplu iş sözleşmesi yapmakla birlikte yerel yönetimler alanında çok
sayıda eğitsel ve sosyal faaliyete imza atarak pek çok projeyi de başarıyla
yürüttük. Sakarya ve Ordu’da yaptığımız çalıştayda, sendikamızın bu alanda
süregelen hizmetlerini oluşturmaktadır” dedi. Yerel yönetimlerde esas olarak
reform denilecek düzenlemelerin 2004 yılında belediye mevzuatı ve Büyükşehir
Belediyesi mevzuatıyla yapıldığını söyleyen Dr. Çöpoğlu, bu dönemde merkezi
hükümetin sorumluluğunda olan birçok görevin yerel yönetimlere devredilerek
güçlendirildiğini belirtti.

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU, ”EN BÜYÜK
DEĞİŞİKLİĞİ YEREL YÖNETİMLER YAŞADI”

Çalıştayın açılışında konuşma yapan
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yerel yönetimlerin artık Türkiye’nin her
santimetrekaresinde vatandaşa hizmet sunduğunu söyledi. 2004 yılında başlayan
reformlar sürecinde en büyük değişikliğin yerel yönetimlerde yaşandığına işaret
eden Vali Karaloğlu, 2014 yılında 6360 sayılı yasayla il sınırı ile büyükşehir
sınırının eşit hâle getirilerek büyükşehir belediyesinin ilin her yerinde görevli
kılındığını anlattı.

İl Özel İdarelerin kapatılarak yerine
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Antalya
Valisi Karaloğlu birçok valinin aksine, büyükşehir yasasında büyükşehirle il
sınırlarının örtüşmesinden yana olduğunu söyledi.

Her şeyin Ankara’da çıkarılan yasayla
bitmediğine değinen Vali Karaloğlu, “Arazide uygulayıcı olan bizlerin iyi
niyeti ve azimle çalışması da önemli. Yönetimde işin teknik kısmının yüzde 10
ve insani ilişkilerin ise yüzde 90 olduğuna inanıyorum. Eğer ilişkileriniz
iyiyse ne vali ile büyükşehir belediyesi arasında problem çıkıyor ne de ilçe
belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında sıkıntı yaşanıyor” diye
konuştu.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.