5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
04.06.2017

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür. Hızlı nüfus artışı, plansız sanayileşme ve kentleşme, dünyanın akciğeri olan ormanların yok edilmesi, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak adına kullanılan yapay gübreler-ilaçlar ve bazı kimyasal maddeler çevrenin kirletilmesinde önemli etken olmuşlardır. Bunun sonucu olarak da kirlenen hava, su, toprak ve diğer doğal ortam canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaşmıştır.Hava, su ve toprak insan yaşamı için gerekli ana unsurlardır. Bu unsurlardan birinin bozulması dahi, doğal dengeyi bozacak ve canlılar için de yaşanmaz bir ortam oluşmasına sebep olacaktır.Bu açıdan kamuoyunun mutlaka çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çabaların amacı, insanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir çevrede yaşamasıdır. Topluma çevre bilincinin aşılanması ve çevre sorunlarına karşı önlemlerin alınması eğitimle başlar. Çevre sorunlarını duyurmada, önlemler almada ilk başvurulacak yol eğitimdir. Toplumu oluşturan bireylerin yaşamları süresince olumlu davranış değişimlerine sahip olmalarının sağlanması, bu kapsamda insanların doğal, tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal, kentsel ve kırsal tüm çevre ile olan ilişkisinin kavratılarak, çevreye sahip çıkılması sağlanmalıdır. Çevre ile ilgili konularda aktif katılımı sağlayıcı her yaş ve kesimdeki kitleye erişilmelidir. Çevre eğitimi çok yönlü bir eğitim olup, katılımcılık gerektirir. Çevrenin korunması tüm kamu kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ve gönüllü kuruluşların görev alanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Fatsa Belediye Başkanı olarak tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü kutlayıp; daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.