25 EYLÜL-1 EKİM YANGINDAN KORUNMA VE YANGIN GÜVENLİĞİ HAFTASI
29.09.2010


Ateş, insanoğlunun yaşamına ister yıldırım düşmesi sonucu, ister kuru dalların birbirine sürtünmesi sonucu girsin insanı daha ileriye ve daha iyiye götürerek yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Uygarlığın bugünkü aşamaya gelmesinde ateşin yeri tartışılamayacak kadar büyüktür. Zaman zaman kafamıza takılan “ateş olmasaydı insanoğlu bunun yerine neyi kordu ?” sorusuna ,” yine ateşi bulurdu”yanıtı olmuştur.
Ateş olumlu yönlerine karşın, denetimden çıkarak yangını oluşturur ve yıkıcı yönünü gösterir.
Bilgisizlik, ihmallik ve tedbirsizlik sonucu oluşan yangına karşı insanoğlu çeşitli önlemler almıştır. Günümüzde bu önlemlerin en geliştirilmişi “İtfaiye örgütüdür.”Ateşin Olumsuzluklarını azaltmaya çalışan bu örgütün ülkemizde kuruluşu 15.yüzyıldır.
Osmanlı Padişahlarından “III. MURAT” afet haline gelen yangınların önüne geçmek için 1579 yılında İstanbul kadısına bir ferman gönderir.” Her evde bir büyük fıçı su,dam yüksekliğinde bir merdiven bulundurulmasını ,yangın çıkan yerlerde halkın kaçmayıp yangını söndürmeye çalışmasını,bütün hususların kontrol edilmesini….” İstemesi itfaiye tarihimizde yangınlara karşı alınan ilk yazılı tedbir ve düzen olarak kabul edilir.
GERÇEK DAVUT adını alarak Müslüman olan bir Fransız mühendis,1715 yılında ilk yangın tulumbasını yapar.1718 yılında “TÜFEKHANE “ve “TOPHANE” de çıkan yangınlarda, yapılan tulumbanın çok büyük yararı görülür. Bunun üzerine padişah “III.AHMET” ve sadrazam DAMAT İBRAHİM PAŞA ‘nın emriyle,1720 yılında GERÇEK DAVUT’un idaresinde yeniçeri ocağına bağlı “TULUMBACIOCAĞI” kurulur.Bu ocak günümüz modern itfaiyesinin çekirdeğini oluşturur.
II. MAHMUT, her yönüyle bozulan Yeniçeri Ocağını 1826 yılında kaldırır. Buna bağlı olarak Tulumbacı Ocağı da dağılmak zorunda kalır. Bunun üzerine halk, kendi kendini korumak için semt tulumbaları kurmaya başlar. Ancak 1828 yılındaki BÜYÜK HOCA PAŞA YANGINI yeni teşkilat ve düzen ihtiyacını ortaya koyar. Zamanın yetkilileri yeni kurulan ASKER-İ MANSURİ-İ MUHAMMEDİYE içinde bir tulumbacı taburu teşkil ettirir ve Yeniçeriliği hatırlatmaması için de YANGINCI TABURU adını verirler.
ABDÜLAZİZ devrinde, İstanbul Şehramaniti ve Belediye daireleri kurulunca, bu daireler birer tulumbacı takımı kurmuş olup, bunlara DİRELİ adı verilmiştir. Bunlar, gündüzleri kendi işlerinde çalışan, geceleri tulumbacı koğuşlarında yatan kimselerdi.
1871 yılında meydana gelen ”BÜYÜK BEYOĞLU YANGINI” bu kuruluşların yetersizliğini ortaya koyar. Padişah ABDÜLAZİZ’in emriyle, Macaristan’dan bu konuda uzman bir subay olan KONT SZEÇSENYİ ÖDAN getirilir. Bu kişiye paşalık rütbesi verilir ve çalışmalara başlar.26 Eylül 1874 tarihinde; 4 Nizamiye (kara),1 Bahriye (deniz) taburundan oluşan koşulu bir İTFAİYE ALAYI kurulur. Birinci dünya savaşından kısmen motorlu araçlarla takviye edilen bu kuruluş, 25 Eylül 1923 tarihine kadar 49 yıl başarılı bir şekilde hizmet vermiştir. 16 Şubat 1924 tarihli Ankara Şehrameneti Kanunundan sonra kurulan Ankara Belediye itfaiyesi, görevini; araç ve gereçlerini askeri itfaiyeden teslim almıştır.
3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ve daha sonra çıkan 03.07.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye kanununun 52 maddesi itfaiye hizmet ve teşkilatının dayanağı olmuştur. 5393 sayılı Belediye kanununun 52 maddesi ve 21.10.2006 Tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanan İtfaiye yönetmeliği çıkarıldıktan sonra, adı geçen kanun Belediyelere “yangın vukuunu men edecek tedbirleri almak” görevini vermiştir. İtfaiye hizmet ve teşkilatının dayanağı olan 52. madde gereğince; tüm il merkezlerindeki belediyelerimiz teşkilatlarını kurmuşlardır. Ancak bu teşkilatlanmanın ülke düzeyindeki tüm belediyelerimizi kapsadığını söylemek imkansızdır. Halen itfaiye teşkilatı olmayan birçok ilçe mevcuttur.
Yangın; günlük hayatımızda gerek verdiği maddi zarar açısından gerekse toplum ve insanlar üzerinde bıraktığı etki açışsıdan üzerinde ısrarla durulması ve mutlaka etkilerinin en aza indirilmesi gereken bir sorundur.
Yapılan istatistiksi araştırmalar sonucunda; Ülkemiz genelinde yılda ortalama 25000 yangın çıkmakta ve 100’ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmekte,8000 in üzerinde büyükbaş hayvan kaybı olmakta, milyonlarca TL maddi zarar meydana gelmektedir. Ayrıca birçok insanımız sakat ve işsiz kalmakta buna bağlı olarak ülke ekonomisi zarar görmektedir.
İtfaiye müdürlüğü olarak; İtfaiye yönetmeliğince verilen görevlerimiz yanında 27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ve 09.Eylül 2009 tarihine deşikliğe uğrayan Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik doğrultusunda halkımıza yangınlardan koruması için yazılı ve görsel iletişim araçlarından faydalanılarak alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak sürekli bilgilendirmeler yapılmakta, çıkması muhtemel bina, orman ve oto yangınlarında kullandığımız mevcut araçlarımızı modernize etmekte, ihtiyaç olan araç gereç ve ekipmanı tedarik etme çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz.

Şevki KARABACAK
Fatsa Belediyesi
İtfaiye Müdürü

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.