İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan Notu Değşikliği
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan Notu Değişikliği