Evkaf Mahallesi 1/1000 Ölçek Uygulama İmar Planı Değişikliği
Evkaf Mahallesi 1/1000 Ölçek Uygulama İmar Planı Değişikliği