2018 Yılı Meclis Kararları
2018-1-1-1 2018 YILI DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2018-1-1-2 İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2018-1-1-3 MECLİS TOPLANTI GÜNÜ
2018-1-1-4 MECLİS TATİL AYI
2018-1-1-5 HİSSE SATIŞI
2018-1-1-6 ARTIK PARSEL SATIŞI
2018-1-1-7 TAHSİS İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2018-1-1-8 BİLİRKİŞİLERİN BİLDİRİLMESİ
2018-1-1-9 ŞİRKET KURULMASI
2018-1-1-10 MEMUR KADRO İPTAL VE İHDASI
2018-1-1-11 NORM DERECE DEĞİŞİKLİĞİ
2018-1-2-12 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET TESPİTİ
2018-1-2-13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ
2018-1-2-14 MECLİS VE İHTİSAS KOM. ÜYELERİ HUZUR HAKKI
2018-1-2-15 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (Yedaş)
2018-1-2-16 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (Yedaş)
2018-1-2-17 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
2018-1-2-18 Meşebükü, Taşlıca ve Ayazlı İfraz Şartları

2018-2-1-19 DENETİM KOM. ÜYE SEÇİMİ
2018-2-1-20 PLAN BÜTÇE KOM. ÜYE SEÇİMİ
2018-2-1-21 İMAR KOM. ÜYE SEÇİMİ
2018-2-1-22 TAŞINMAZ SATIŞI
2018-2-1-23 ARTIK PARSEL SATIŞI
2018-2-1-24 ARTIK PARSEL SATIŞI
2018-2-1-25 ŞİRKET YETKİLİSİ ATANMASI
2018-2-1-26 FAİZ ÖDEMELERİNİN MASRAF OLARAK KABULÜ
2018-2-1-27 HUZUR EVİ DOĞALGAZ ABONELİK
2018-2-1-28 NORMA KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ
2018-2-1-29 TAHSİS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018-2-2-30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ (AVUKAT)
2018-2-2-31 SARAYTEPE MAH. YERLEŞİK ALAN KARARI

2018-3-1-32 KARAR GÜNCELLEME
2018-3-1-33 NORM KADRO İPTAL VE İHDASI
2018-3-1-34 TAŞINMAZ SATIŞI (Okul Alanları)
2018-3-1-35 TAHSİS (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
2018-3-1-36 KREDİ ÇEKİLMESİ (İller Bankası)
2018-3-1-37 KREDİ ÇEKİLMESİ (İller Bankası)
2018-3-1-38 KREDİ ÇEKİLMESİ (İller Bankası)
2018-3-1-39 KREDİ ÇEKİLMESİ (İller Bankası)
2018-3-1-40 TAHSİS (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
2018-3-2-41 Mahalle Sınır Değişikliği

2018-4-1-42 ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ
2018-4-1-43 PLAN BÜTÇE KOM. ÜYE SEÇİMİ
2018-4-1-44 İMAR KOM. ÜYE SEÇİMİ
2018-4-1-45 BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
2018-4-1-46 2017 YILI FAALİYET RAPORU
2018-4-2-47 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım)
2018-4-2-48 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİFatsa Belediyesi © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Temo Bilişim