2017 Yılı Meclis Kararları

2017-1-1-1 2017 YILI DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2017-1-1-2 MECLİS TOPLANTI GÜNÜ
2017-1-1-3 MECLİS TATİL AYI
2017-1-1-4 GEÇİCİ İŞÇİ VİZE CETVELLERİ
2017-1-2-5 MECLİS HUZUR HAKKI
2017-1-2-6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ
2017-1-2-7 Ücret Tarifesi Eki
2017-1-2-7 2017 YILI ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
2017-1-2-8 MAHALLE BÖLÜNMESİ (HACİKÖY MAH.)

2017-2-1-9 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-2-1-10 TAŞINMAZ SATIŞI
2017-2-2-11 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
2017-2-2-12 PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
2017-2-2-13 ASANSÖR TESCİL BELGESİ

2017-3-1-14 BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ (KILAVUZÖMER-TAYALI)
2017-3-1-15 ARTIK PARSEL SATIŞI

2017-4-2-16 ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ
2017-4-2-17 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2017-4-2-18 İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2017-4-2-19 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-4-2-20 2016 FAALİYET RAPORU
2017-4-2-21 OSB KAMULAŞTIRMA
2017-4-3-22 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
2017-4-3-23 2017 YILI BÜTÇESİNE EK ÖDENEK İLAVE EDİLMESİ

2017-5-2-24 2016 YILI KESİN HESABI
2017-5-2-25 REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

2017-6-1-26 İÇ KONTROL EYLEM PLANININ GÜNCELLENMESİ
2017-6-1-27 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-6-1-28 TAŞINMAZ SATIŞI (YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI)
2017-6-1-29 BİLİRKİŞİ BİLDİRİLMESİ (SALİHLİ MAH.)

2017-7-1-30 NORM KADRO İHDASI
2017-7-1-31 NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
2017-7-2-32 YERLEŞİK ALAN KARARI (HAMLIK MAHALLESİ)
2017-7-2-33 YERLEŞİK ALAN KARARI (DUAYERİ MAHALLESİ)
2017-7-2-34 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (İSLAMDAĞ MAH.)
2017-7-2-35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ
2017-7-2-36 2017 YILI ÜCRET TARİFESİNE EK MADDE EKLENMESİ
Fatsa Belediyesi © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Temo Bilişim