2017 Yılı Meclis Kararları

2017-1-1-1 2017 YILI DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2017-1-1-2 MECLİS TOPLANTI GÜNÜ
2017-1-1-3 MECLİS TATİL AYI
2017-1-1-4 GEÇİCİ İŞÇİ VİZE CETVELLERİ
2017-1-2-5 MECLİS HUZUR HAKKI
2017-1-2-6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ
2017-1-2-7 Ücret Tarifesi Eki
2017-1-2-7 2017 YILI ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
2017-1-2-8 MAHALLE BÖLÜNMESİ (HACİKÖY MAH.)

2017-2-1-9 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-2-1-10 TAŞINMAZ SATIŞI
2017-2-2-11 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
2017-2-2-12 PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
2017-2-2-13 ASANSÖR TESCİL BELGESİ

2017-3-1-14 BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ (KILAVUZÖMER-TAYALI)
2017-3-1-15 ARTIK PARSEL SATIŞI

2017-4-2-16 ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ
2017-4-2-17 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2017-4-2-18 İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
2017-4-2-19 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-4-2-20 2016 FAALİYET RAPORU
2017-4-2-21 OSB KAMULAŞTIRMA
2017-4-3-22 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
2017-4-3-23 2017 YILI BÜTÇESİNE EK ÖDENEK İLAVE EDİLMESİ

2017-5-2-24 2016 YILI KESİN HESABI
2017-5-2-25 REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

2017-6-1-26 İÇ KONTROL EYLEM PLANININ GÜNCELLENMESİ
2017-6-1-27 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-6-1-28 TAŞINMAZ SATIŞI (YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI)
2017-6-1-29 BİLİRKİŞİ BİLDİRİLMESİ (SALİHLİ MAH.)

2017-7-1-30 NORM KADRO İHDASI
2017-7-1-31 NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
2017-7-2-32 YERLEŞİK ALAN KARARI (HAMLIK MAHALLESİ)
2017-7-2-33 YERLEŞİK ALAN KARARI (DUAYERİ MAHALLESİ)
2017-7-2-34 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (İSLAMDAĞ MAH.)
2017-7-2-35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ
2017-7-2-36 2017 YILI ÜCRET TARİFESİNE EK MADDE EKLENMESİ

2017-9-1-37 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-9-1-38 YETKİ DEVRİ
2017-9-1-39 CEPHE İYİLEŞTİRME YAPIM İŞİ
2017-9-1-40 DİNİ TESİS ALANI TAHSİS
2017-9-1-41 ÖDENEK AKTARMA
2017-9-1-42 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-9-2-43 İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINA İTİRAZ

2017-10-1-44 HİSSE SATIŞI
2017-10-1-45 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-10-1-46 İLLER BANKASI KREDİ ALINMASI (İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)
2017-10-1-47 İLLER BANKASI KREDİ ALINMASI (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
2017-10-1-48 FATSA-KONAKBAŞI KIYI KORUMA YAPISI AMAÇLI İMAR PLANI
2017-10-2-49 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (Dolunay Mah.)
2017-10-3-50 2018 YILI İDARİ PERFORMANS PROGRAMI
2017-10-3-51 2018 YILI BÜTÇESİ

2017-11-1-52 TAŞINMAZ SATIŞI
2017-11-1-53 TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ILICA OTOPARK
2017-11-1-54 TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ (DOLUNAY ÇAMLIK)
2017-11-1-55 İLLER BANKASI KREDİ ALINMASI (İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)
2017-11-1-56 TAŞINMAZIN HİBE OLARAK ALINMASI
2017-11-2-57 YERLEŞİK ALAN KARARI (KÖSEBUCAĞI MAH.)
2017-11-2-58 YERLEŞİK ALAN KARARI (GEYİKCELİ MAH.)
2017-11-2-59 YERLEŞİK ALAN KARARI (HATİPLİ MAH.)

2017-12-1-60 ARTIK PARSEL SATIŞI
2017-12-2-61 2018 YILI ÜCRET TARİFESİ
2017-12-2-61 2018 YILI ÜCRET TARİFESİ EKİ
2017-12-2-62 ISLAH İMAR PLANI
2017-12-63 TAŞINMAZ TAHSİSİ
2017-12-64 BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
2017-12-65 SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME


Fatsa Belediyesi © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Temo Bilişim